Skip to main content

Fri offert

Fönsterkassetter

Fördelarna att renovera fönster är att man bevarar husets estetik samtidigt som det är en energimässig och ekonomisk lönsam åtgärd. Fönsterrenovering med energiglas är en långsiktig investering som börjar betala av sig direkt och ger dig många plusvärden:

  • Värmeläckaget genom fönstren minskas.
  • Uppvärmningskostnaden blir lägre.
  • Kallraset vid fönstret minskar väsentligen.
  • Inneklimatet blir behagligare.

Energin blir inte billigare och äldre fönster är otäta och mycket energi passerar genom fönsterglasen. Fönsterrenovering med energiglas stoppar mycket av det värmeläckaget. Renoveringen utförs bäst av företag med dokumenterad kunskap och erfarenhet.

En lönsam affär som både sparar energi, bevarar husets charm och är ekonomisk i längden – 3 positiva effekter.