Skip to main content

Fri offert

Stuckatur för väggar och tak

Orac Decor tillverkar stuckatur i alla former.

Orac Decors stora sortiment skapar enorma möjligheter att få ett vackrare hem, eller restaurera något som blivit förstört under tidens gång. Vi monterar allt från paneler, takrosetter, taklister, foder eller andra dekorationer. Tidstypiska lister och takrosetter från 1890-talets arkitektur eller enklare jugendprofileringar.